Combo Đế Bánh Tart Trứng và Kem Phô Mai Nhất Hương (Combo 2)

148,000 

Combo gồm:

  • 1 Đế Tart Trứng Nhất Hương (30 cái)
  • 1 Kem Trứng Phô Mai Nhất Hương (1 lít)
Combo Đế Bánh Tart Trứng và Kem Phô Mai Nhất Hương
Combo Đế Bánh Tart Trứng và Kem Phô Mai Nhất Hương (Combo 2)