Combo Đế Bánh Tart Trứng và Kem Trứng Nhất Hương (Combo 1)

138,000 

Combo gồm:

  • 1 Đế Tart Trứng Nhất Hương (30 cái)
  • 1 Kem Trứng Nhất Hương (1kg)
Combo Đế Bánh Tart Trứng và Kem Trứng Nhất Hương
Combo Đế Bánh Tart Trứng và Kem Trứng Nhất Hương (Combo 1)