Siêu Thị có xuất hóa đơn VAT điện tử khi quý khách mua hàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt hàng Online.

Mua trực tiếp tại cửa hàng: Bill chỉ có giá trị xuất hoá đơn trong ngày. Siêu Thị sẽ xuất hóa đơn trong ngày khi quý khách mua hàng vào giờ hành chính. Trường hợp, quý khách mua hàng ngoài giờ hành chính, hóa đơn sẽ được xuất vào ngày làm việc kế tiếp không tính thứ Bảy, Chủ nhật, ngày Lễ (ngày hóa đơn khác với ngày mua hàng).

Mua hàng online: Quý khách vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn ngay tại thời điểm đặt hàng Online. Hóa đơn được gửi đến email quý khách cung cấp trong vòng 2-3 ngày sau khi nhận hàng.