Màu Bột Xịt Thực Phẩm Màu Đỏ Dâu

45,000 

Bột Màu Đỏ Trang Trí Bánh dùng làm trang trí các loại thực phẩm, bánh, kem…

màu bột thực phẩm màu đỏ
Màu Bột Xịt Thực Phẩm Màu Đỏ Dâu

45,000