Màu Bột Xịt Thực Phẩm Màu Tím

45,000 VND

Bột Màu Tím Trang Trí Bánh dùng làm trang trí các loại thực phẩm, bánh, kem…

màu bột thực phẩm màu tím
Màu Bột Xịt Thực Phẩm Màu Tím

45,000 VND