Màu Bột Xịt Thực Phẩm Màu Hồng 60gr

45,000 

Bột Màu Hồng Trang Trí Bánh dùng làm trang trí các loại thực phẩm, bánh, kem…

màu bột thực phẩm màu hồng
Màu Bột Xịt Thực Phẩm Màu Hồng 60gr

45,000