Tấm Chia Bánh K512

116,000 

Tấm chia bánh K512 bằng nhựa, được dùng chia bánh thành các phần bằng nhau.

Tấm Chia Bánh K512