Men Khô lạt Mauri 500gr

64,000 

Men khô ngọt dùng trong làm các loại bánh mì Âu-Á.

men lạt mauri
Men Khô lạt Mauri 500gr

64,000