Sô Cô La Sệt Đen Cacao Talk 500gr

67,000 VND

  • MUA HÀNG ONLINE SỐ LƯỢNG NHIỀU, NHÂN VIÊN SẼ LIÊN HỆ ĐỂ BÁO MỨC CHIẾT KHẤU.
Set Den 500gr
Sô Cô La Sệt Đen Cacao Talk 500gr

67,000 VND