Sô Cô La Đen Nguyên Chất Dạng Nút Áo 75% Cacao Talk 500gr

131,000 VND

  • MUA HÀNG ONLINE SỐ LƯỢNG NHIỀU, NHÂN VIÊN SẼ LIÊN HỆ ĐỂ BÁO MỨC CHIẾT KHẤU.
So Co La Nguyen Chat 75%
Sô Cô La Đen Nguyên Chất Dạng Nút Áo 75% Cacao Talk 500gr

131,000 VND