Hạt Bí Tách Vỏ 500gr – Giao Thương Hiệu Ngẫu Nhiên

70,000 

hạt bí tách vỏ
Hạt Bí Tách Vỏ 500gr – Giao Thương Hiệu Ngẫu Nhiên

70,000