Gelatine Lá 40gr

40,000 VND

Gelatine lá là một chất rắn không màu, không vị, trong mờ, giòn (khi để khô), làm từ collagen lấy trong da lợn và xương gia súc. Chất trong lá gelatin này thường được dùng làm chất làm đông trong thực phẩm.

gelatine lá
Gelatine Lá 40gr

40,000 VND