Bao Bắt Silicon 30cm 9233

22,000 

Bao đựng kem bằng silicon, để bắt bông kem, trang trí bánh kem.

Bao Bat Silicon 9234 35cm
Bao Bắt Silicon 30cm 9233

22,000