Bao Bắt Silicon 30cm 9233

23,000 VND

Bao đựng kem bằng silicon, để bắt bông kem, trang trí bánh kem.

Bao Bat Silicon 9234 35cm
Bao Bắt Silicon 30cm 9233

23,000 VND