Bao Bắt Vải Trung 8067-40- Giao 1 Cái

31,000 

Bao đựng kem bằng vải dùng để bắt bông kem, trang trí bánh kem.

Bao Bắt Vải Trung 8067-40- Giao 1 Cái

31,000