Sô Cô La Compound Trắng Dạng Nút Áo Cacao Talk 1kg

108,000 VND

MUA HÀNG ONLINE SỐ LƯỢNG NHIỀU, NHÂN VIÊN SẼ LIÊN HỆ ĐỂ BÁO MỨC CHIẾT KHẤU.

Sô Cô La Compound Trắng Dạng Nút Áo Fancy Fooods 1kg
Sô Cô La Compound Trắng Dạng Nút Áo Cacao Talk 1kg

108,000 VND