Sô Cô La Đen Nguyên Chất Dạng Nút Áo 65% Cacao Talk 500gr

110,000 VND