Sô Cô La Compound Trắng Thượng Hạng Dạng Khối 1kg

105,000 VND