Sô Cô La Compound Trắng Dạng Nút Áo Cacao Talk 250gr

41,000 VND