Sô Cô La Compound Trắng Dạng Nút Áo Cacao Talk 250gr

38,000 VND