Sô Cô La Compound Trắng Dạng Nút Áo Cacao Talk 1kg

108,000 VND