Sô Cô La Compound Trắng Dạng Nút Áo Cacao Talk 1kg

97,000 VND