Sô Cô La Compound Trắng Dạng Khối Cacao Talk 1kg

100,000 VND