Đường Xay 500gr

18,000 VND

Đường xay mịn dùng trong làm bánh và chế biến thực phẩm.

Hết hàng