Chai Nhựa Đựng Xốt 12oz- Gần 336ml- Giao Màu Ngẫu Nhiên

13,000 VND