Chai Nhựa Đựng Xốt Màu Trắng 12oz- Gần 336ml

9,000 VND