Ly Giấy 925 -7cm- Giao Màu Và Họa Tiết Ngẫu Nhiên

24,000 

Ly Giấy 925 -7cm- Giao Màu Và Họa Tiết Ngẫu Nhiên
Số lượng : dao động 400 tờ -500 tờ .

Ly Giấy 925 -7cm- Giao Màu Và Họa Tiết Ngẫu Nhiên