Hương Vải 1kg

250,000 VND

Hương trà xanh dùng tạo hương thơm trong thực phẩm, bánh

Hương Vải 1kg
Hương Vải 1kg

250,000 VND