Đĩa Giấy Đựng Bánh Màu Trắng GC07 – 7inch- 17.5cm – 50 Cái

52,000 

Đĩa Giấy Đựng Bánh 50 Cái
Đĩa Giấy Đựng Bánh Màu Trắng GC07 – 7inch- 17.5cm – 50 Cái