Đĩa Giấy Đựng Bánh Màu Trắng GC06- 6inch – 15cm – 50 Cái

41,000 

Đĩa Giấy Đựng Bánh 50 Cái
Đĩa Giấy Đựng Bánh Màu Trắng GC06- 6inch – 15cm – 50 Cái