Cây Vét Kem Silicon Liền Size Nhỏ – Giao 1 Màu Ngẫu Nhiên

16,000 VND

Cây vét 8061 bằng nhựa,được dùng vét kem làm bánh.

Cây Vét Kem Silicon Liền Size Nhỏ – Giao 1 Màu Ngẫu Nhiên

16,000 VND