Cây Bắt Nụ 8245

33,000 

Cây bắt nụ bằng inox dùng bắt bông, bắt hoa bánh kem, trang trí bánh kem.

cây bắt nụ 8245-4
Cây Bắt Nụ 8245