Miếng Răng Cưa N02

6,000 

Miếng vét nhựa 8225 dùng để vét bánh, vét kem. Chất liệu bằng nhựa nên dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng.

Mieng Rang Cua N02
Miếng Răng Cưa N02