Khuôn Tròn Nhôm Đế Rời 8* 26Cm

52,000 VND

Khuôn Tròn Nhôm Đế Rời 8* 26Cm/AHOP làm bằng nhôm gia công,dùng làm bánh bông lan hình tròn,đế rời dễ dàng vệ sinh khuôn sau khi nướng bánh.

Khuôn Tròn Nhôm ĐR 8* 12Cm
Khuôn Tròn Nhôm Đế Rời 8* 26Cm

52,000 VND