Khô Gà Lá Chanh Thượng Hạng 500gr

132,000 VND

Khô Gà Lá Chanh Thượng Hạng 500gr

132,000 VND