Cô Dâu Chú Rễ Thái – Giao Kiểu Mẫu Ngẫu Nhiên

46,000 

Tượng cô dâu chú rể dùng trang trí trên bánh cưới, phông hình trái tim đỏ có chữ.

Cô Dâu Chú Rễ Thái – Giao Kiểu Mẫu Ngẫu Nhiên