Chất Ổn Định Trắng 500gr

57,000 

Chất Ổn Định Trắng 500gr dùng làm chất nhũ hóa, chất ổn định trong sản xuất thực phẩm, hàng đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chất Ổn Định Trắng 500gr

57,000