Cây Đánh Trứng 14 inch- Size 35cm

49,000 

Cây đánh trứng 8143 bằng inox, dày, thiết kế có móc treo, được dùng đánh trứng, đánh bột.

Cau Danh Trung 5
Cây Đánh Trứng 14 inch- Size 35cm