Nhân Sầu Riêng Đậu Xanh Trung Thu 1Kg

Nhân Sầu Riêng Làm Bánh Trung Thu làm sẵn rất thuận tiện dùng làm nhân cho bánh trung thu cho các tiệm bánh và khách hàng gia đình không có nhiều thời gian để làm các món nhân cho bánh trung thu.