Miếng Cắt Bánh K527

126,000 VND

Tấm chia bánh K526 bằng nhựa, được dùng chia bánh thành các phần bằng nhau, có thể chia 10-12 phần

Hết hàng