Men Khô lạt Mauri 500gr

62,000 VND

Men khô ngọt dùng trong làm các loại bánh mì Âu-Á.