Màu Nước Thực Phẩm Màu Vàng Kalor 500gr

75,000 VND