Đường Xay 1Kg

33,000 VND

Đường xay mịn dùng trong làm bánh và chế biến thực phẩm.