Đường Dextrose 1Kg

26,000 VND

Đường Dextrose là loại đường ít ngọt dùng trong làm kem, giúp sảm phẩm tăng thêm cấu trúc, giảm độ ngọt của đường thông thường.