Combo Chè Khúc Bạch Hảo Hạng Nhất Hương

230,000 VND