Chai Nhựa Đựng Xốt Màu Trắng 36oz- 1000ml

15,000 VND