Chai Nhựa Đựng Xốt Màu Trắng 32oz- 800ml

13,000 VND