Chai Nhựa Đựng Xốt Màu Trắng 24oz- Gần 650ml

12,000 VND