Cây Vét Kem Silicon Đúc Cứng – Ship 1 Cái Màu Ngẫu Nhiên

40,000

Cây vét 8061 bằng nhựa,được dùng vét kem làm bánh.