Cây Vét Kem Mềm Silicon 8041

26,000

Cây vét 8061 bằng nhựa,được dùng vét kem làm bánh.

Hết hàng