Cây Vét Kem Mềm Silicon- Giao 1 Cái Màu Ngẫu Nhiên

15,000 VND

Cây vét 8061 bằng nhựa,được dùng vét kem làm bánh.