Cây Vét Kem Mềm Silicon

15,000

Cây vét 8061 bằng nhựa,được dùng vét kem làm bánh.