Cây Đánh Trứng Silicon Cán Gỗ 14 inch

54,000

Cây đánh trứng 8143 bằng inox, dày, thiết kế có móc treo, được dùng đánh trứng, đánh bột.