Cây Đánh Trứng Cán Gỗ SK00117-18

47,000

Cây đánh trứng 8143 bằng inox, dày, thiết kế có móc treo, được dùng đánh trứng, đánh bột.