Cây Đánh Trứng 5- 16inch- Size 37cm

53,000 VND

Cây đánh trứng 8143 bằng inox, dày, thiết kế có móc treo, được dùng đánh trứng, đánh bột.